EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Бързи антигенни тестове за COVID-19 в ДКЦ Софиямед

Бързи антигенни тестове за COVID-19 в ДКЦ Софиямед Бързи антигенни тестове за COVID-19 в ДКЦ Софиямед Бързи антигенни тестове за COVID-19 в ДКЦ Софиямед
Бързи антигенни тестове за COVID-19 в ДКЦ Софиямед

ДКЦ "Софиямед" (БЛОК1, бул.Г.М.Димитров 16) и ДКЦ "Софиямед"-Люлин Ви предлагат възможността за извършване на бърз антигенен тест за SARS- COV- 2( COVID – 19) с резултат от 15 до 20 мин.

 

Материала за изследване с бърз антигеген тест се осъществява чрез вземане на проба като при  PCR диагностиката, от назофарингс или орофарингс. На базата на имунoхроматографски метод тестът открива протеин от обвивката на вируса. Резултатът се получава в рамките на 15-20 минути.

 

Така, ако имате симптоми като повишена температура, кашлица, промяна в обонянието или други описвани при COVID-19 е препоръчително да направите антигенен тест за отдиференциране на ковид инфекцията от други възможни със същите симптоми.

 

Тестът е добре да бъде направен в случаи когато има рисков контакт с човек с доказана коронавирусна инфекция -4-6 дни след контакта или при изява на клинични симптоми – 2-3 дни след появата им. Посредством антигенния тест се постига ранно диагностициране и своевременно провеждане на лечение. 

 

!Препоръчително е 30 мин. преди вземането на пробата да не се консумират напитки или храни и да не се пуши.

 

*При позитивен резултат е добре да се извърши PCR тест за потвърждаване на резултата въз основа на симптоматиката и епидемиологичните данни, както и проведени клинични или образни изследвания.

 

**Отрицателният резултат не изключва възможността за инфекция с COVID-19. Интерпретацията на резултата трябва да се осъществи успоредно с клиничната симпоматика, както и епидемиологичните данни на пациента от лекар.!

 

ДКЦ "Софиямед"-БЛОК1 (Г.М.Димитров 16)

Заявете своя тест на тел.  +35924650000

Или онлайн на:https://superdoc.bg/lekar/laboratoria-koronavirus-sofiamed 

ЦЕНА: 35лв.

Резултат: 15-20мин.

Резултат се нанася в електронната система след 15:00ч.


Пробовземането  се осъщестява всеки работен ден от 8:30 до 12:00ч.  с предварително записване

 

Регистрирането на пациенти за изследване и пробовземане чрез бързи антигенни тестове се осъществява извън сградата в обособено за целта място (кабината до Аптека „Софиямед“- бул.Г.М.Димитров 16)

Записване по телефон:От понеделник до петък, от 9:00 до 17:00ч.

 

 

ДКЦ "Софиямед"-Люлин:

Заявете своя тест на тел. +35924650003

Или онлайн на:https://superdoc.bg/lekar/barz-antigenen-test-za-koronavirus

ЦЕНА: 35лв.

Резултат: 15-20 мин.


Резултат се нанася в електронната система след 15:00ч.


Пробовземането както за бързи антигенни тестове, така и бързи тестове за антитела в ДКЦ „Софиямед“-Люлин се осъщестявя всеки работен ден от 8:30 до 10:30ч. и от 13:00 до 14:00ч. с или без предварително записване.

 

Пробовземенето и за двата вида тестове се осъществява в специално обособено място извън сградата на медицинския комплекс. Входът за пациенти за изследване за коронавирус е откъм паркинга на ДКЦ „Софиямед“ -Люлин.

 

Записване по телефон:От понеделник до петък, от 9:00 до 17:00ч.

 


ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 1

02 465 00 00

ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 2

02 465 00 02

ДКЦ и УМБАЛ "Софиямед" - Люлин

02 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150